Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Firma KNOR Sp. z o.o. realizuje projekty: 1) Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. „Inwestycja w środki trwałe drogą do zmiany modelu dystrybucyjnego i struktury sprzedaży w celu utrzymania konkurencyjności firmy oraz miejsc pracy”. Wartość projektu 366 467,43 PLN dofinansowanie z UE wynosi 248 430,35 PLN.

Celem projektu jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej firmy oraz miejsc pracy poprzez stworzenie działu druku pod indywidualne zamówienie klienta. Poniższe zapytania ofertowe i rozstrzygnięcia ogłoszenia zostały opublikowane na stronie www.knor.eu

2) Wsparcie kapitału obrotowego w celu utrzymania działalności i miejsc pracy. Cel zrealizowany w 100%. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 115 545,78 zł.